הנביא מוחמד לא שלח צעירים לדקור.. אין תחבולות ואין מזימות באסלאם