עצרו את מלחמת העולם! - עצרת שלום בגרמניה

 "עצרו את מלחמת העולם..!!"

.
עם פרוץ המלחמה באוקראינה, העולם החל לחשוש ממלחמת עולם שלישית, אבל יש מי שהתריע על התרחשות מלחמת עולם לפני יותר מעשור - היה זה כבוד מירזא מסרור אחמד - ראש העדה האסלאמית האחמדית העולמית.
כדי להדגיש את ההשלכות העולמיות של המלחמה, אירגן ועד הצעירים של העדה בגרמניה עצרת שלום בעיר "ויסבאדן" בירת "הסן", שקראה לעצור את מלחמת העולם.