ספר חדש! הפילוסופיה של המשנה האסלאמית

 
  ·מצבו הטבעי, המוסרי והרוחני של האדם.
  ·מהו מצבו של האדם בעולם הבא, אחרי המוות?
  ·מהי התכלית האמיתית לקיום האדם עלי אדמות וכיצד ניתן להשיגה?
  ·כיצד משפיעים מעשי האדם על חייו בעולם הזה ובעולם הבא?
  ·מהם מקורות הידע האלוהי?
 
 אלה הן חמש הסוגיות שדן בהם מחבר הספר, כבוד מירזא ע'ולאם אחמד, מייסד העדה האסלאמית האחמדית העולמית, המשיח המיועד והמהדי המובטח.
 
קישור להורדת הספר מהאתר:
http://alislam.org.il/.../Islamic_philosophy_updated.pdf