תיאור הערכים המוסריים של הנביא מוחמד

אללה יתברך שמו תיאר את הערכים המוסריים של הנביא מוחמד עליו השלום בקרואן כ-״ערכים אדירים" (68:4).
כמו כן, האימאם אנאס איבן-מאלכ אמר: "הנביא מוחמד עליו השלום היה האדם המוסרי ביותר", וגם לפי אבו אל-דרדאא, הנביא עליו השלום אמר על יום הדין: "לא יהיה שכר יותר גבוה למאמינים מערכי מוסר".

  מייסד העדה האיסלאמית האחמדית, כבוד מירזא ע'ולאם אחמד עליו השלום אמר בספרו המפורסם, הפילוסופיה של המישנה האיסלאמית: ״כל הכוחות הטבעיים שבאדם כמו צניעות, כנות, אבירות, יושרה, אומץ, נדיבות, סובלנות, טוב לב, נאמנות וכל יתר המידות הטובות האחרות.. אם האדם יפגין אותן בזמן ובמקום הנכונים, דרך חשיבה נכונה, אלו ייקראו ערכי מוסר.
מידות אלו הן למעשה אינסטינקטים אנושיים, אך ייחשבו כערכי מוסר כאשר הם מופעלים לפי שיקוליו של האדם ובעיתוי הנכון.
מאחר והאדם הוא ייצור שמסוגל להתקדם ולהשתפר, ביכולתו לשנות את אופייו לערכי מוסר אמיתיים, אם ילך בדרך דת האמת, תרבות טובה ובחברת דוברי האמת.. תכונות שלא יוכל להתאפיין בהן אף ייצור אחר״.