הרוח היא האצלה של הגוף

הרוח אינה באה ממקום מסוים בשמיים ונכנסת לגוף אל רחם האם, אלא היא מעין אור חבוי בתוך הגרעין הגדל במקביל להתפתחות הגוף. דברי אללה הקדושים יסייעו לנו להבין כי הרוח נובעת מהגוף כאשר היא מתפתחת בתוך הרחם של האם. וכך הוא אומר:

 

{ ثُمّ أنشأنهُ خَلْقاً اخَر فتبَارك اللّهُ أحْسَنُ الخالقين } (المؤمنون:15)
{ ואחרי כן הקמנו אותו (אשר היה ברחם) יצור אחר. אכן יתברך אללה הטוב ביוצרים. } (פרשת המאמינים:15)

 

במלים "אחרי כן הקמנו אותו יצור אחר" טמון סוד כמוס השופך אור על טבע הרוח ומצביע על הקשר ההדוק והמסתורי בין הרוח לבין הגוף. על קשר זה בין הגוף והנפש מצביעים דברי אללה הקדושים ומביאים אותנו למסקנה חשובה אחרת. הם מלמדים אותנו כי התבטאויותיו ומעשיו של האדם שנאמרו או שנעשו למען השם ומעלים על הנס את הוד מעלתו הם יהיו כפופים לחוק שמיים, כלומר, בכל מעשה חיצוני יש רוח חבויה. והדבר דומה לזרע האדם. כלומר ככל שהגוף של המעשים האלה מתפתח בהדרגה כך הרוח החבויה מופיעה בו במפתיע בזוהר ובפאר כנשמה המפיחה חיים בתוך הגוף. הקוראן הקדוש מתאר את השלב הזה בדרך המשל במלים הבאות:

 

{ فإذا سوّيتُه وَنَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي فقعوا له ساجدين } (سورة الحجر:30)
{ והיה כאשר עשיתי אותו ונפחתי בו מרוחי, ונפלתם לפניו והשתחויתם כצייתנים } (פרשת אלחיג'ר:30)

 

גם הפסוק הזה מציע אותו רעיון, כלומר עם התגלמותם של המעשים הטובים תאיר הרוח מבפנים. הגוף מתפתח בשלמות רק אחרי כליון התשוקות הפיזיקליות וכך האור השמימי, שהיה עד כה עמום, בוקע בזוהר ובתהילה מלאים כך שכל אדם יסגוד בפני התגלות ההוד והפאר האלה, וכולם יימשכו אליהם ויפלו על פניהם לפניהם מלבד רוח הרע- השטן שיעדיף חושך על פני האור.

 

כאמור הרוח היא אור שנובע מתוככי הגוף ואשר מתהווה בתוך הרחם. תחילה הרוח חבויה בתוך הזרע ואינה מוחשת, ורק כאשר הגוף גדל ומתפתח בהדרגתיות כך הרוח גדלה ומתפתחת איתו עד שתהיה גלויה.

 

אין שמץ של ספק כי הזיקה המיסתורית בין הרוח והגוף היא בהתאם לבריאת אללה ורצונו. הרוח היא מהות זוהרת בתוך הזרע עצמו. והיא אינה חלק ממנו. אולם יחד עם זה טעות לאומר שהיא באה מבחוץ, או שהיא נופלת על הארץ ומתמזגת עם החומר של הזרע. הרוח כמוסה בזרע כדומה לאש החבויה באבן- צור.

 

הקוראן מפריך את התיאוריה האומרת כי הרוח באה משמיים כדבר נפרד מהגוף או שהיא נופלת לפתע על האדמה ונכנסת לרחם. המחשבה הזאת מזויפת לגמרי ומנוגדת לחלוטין לחוקי הטבע. אלפי החרקים שאנו רואים מדי יום ביומו, במאכלים מבואשים ומעופשים או בפצעים מזוהמים אינם באים מבחוץ או שהם נופלים משמיים. קיומם מוכיח שהרוח באה מתוך הגוף ושהיא בריאת אללה ככל בריאה אחרת.