מטרות יסוד העדה

הו חבריי, שכרתו ברית עימדי, יאפשר נא האל לי ולכם לעשות דברים שישאו חן בעיניו. היום, מעטים אתם ומתייחסים אליכם בזלזול. עוברים אתם תקופת מבחן קשה. בהתאם לקביעתו את תכנית פני הדברים, ציווה האל מראשית הזמנים שייעשו מאמצים מכל כיוון להביא אתכם לפקפק. יציקו לכם בכל צורה אפשרית, ותאלצו לשאת את כל צורות הדיבור.
 
כל אחד מאלה שיגרמו לכם יסורים בלשונו או בידיו יעשה זאת מתוך אמונה כי הוא פועל למען האיסלאם. כך גם ינסו אתכם מן השמים כך שתעמדו בנסיון בכל דרך אפשרית. הקשיבו, לכן, כי עבורכם הדרך לנצחון אינה שוכנת בכיוון ההגיון היבש שאתם עשויים להשתמש בו, או שעליכם להשיב לעג תחת לעג או להשיב עוול תחת עוול. אם תאמצו מסלול כזה יקשיחו לבבותיכם ולא יוותרו לכם אלא מלים בלבד שאלוהים מתעבן ומביט עליהן בסלידה. אל תתנהג בצורה שבגללה אתה תהיה מטרה לשתי קללות – הן של האנשים והן של אלוהים.

(רוחאני קאזאין כרך 3 עמ' 546-548: אזאלה-א-אוהאם עמ' 446)
 
אל תחשוב לרגע שאלוהים יתן לך להתבזבז, אכן אתה זרע שנזרע באדמה במו ידי אלוהים, כך, מכריז אלוהים, זרע זה ינבוט ויצמח וענפיו יסתעפו לכל כיוון ויהפך לעץ איתן.
"יבורך הבוטח במילת-אלוהים ואל לו לפחד מהמבחנים המעורבים בכך". זכור כי המבחנים נחוצים כדי שבעזרתם יוכל להבדיל מי מכם כנה בבריתו ב'בייעה' ומי מכם כוזב. המועד במסלולו של מבחן לא יפגע באלוהים אף לא במעט, וגורלו המר יוביל אותו לגיהנום, ומוטב שהוא לא היה נולד".
באשר לאלה שנשארים איתנים עד הסוף, למרות כל הייסורים שעמדו בפניהם ותקופות של רעד גדול ובהלה שעברו אותם, אלה אשר נחשפו ללגלוג ושהאומות לעגו להם, שהעולם התיחס אליהם בזלזול מוחלט, הם אלה שיצאו מנצחים בסוף, ושערי הברכה ייפתחו לרווחה לקבל את פניהם.

בדרך זו הורה לי אלוהים בדברו אלי שאבהיר להולכים בעקבותי שאלה מבין האנשים שהאמינו ובאמונתם אין זכר למוטיבים מן העולם הזה ולא הושחתה במורך-לב וצביעות, גורלם הוא גורל אשר תמיד יפעל בהתאם לדרישות-הציות בכל רמה שהיא. כך הם האנשים היקרים לאלוהים. עליהם מכריז אלוהים כפוסעים בדרך האמת.

(רוחאני קאזאין כרך 20 עמ' 309: אל-וואסיאת עמ' 11)
 
לכן האזינו כל הרואים עצמם שייכים לקהילתי, כאשר תפסעו בדרך היושר, רק אז תחשבו בשמיים כקהילתי. קיימו את תפילותיכם חמש פעמים ביום, כשחרדת הקודש והמודעות לקיומו של האלוהים משמשת לכם השראה, כאילו ראיתם אותו במו עיניכם. כמו כן קיימו את ימי הצום בנאמנות למען אללה, כשממלאים אתם את דרישותיהם במלואן כל אחד מכם אשר מסוגל לכך, צריך לשלם את הזאכאת (צדקה-גמילות חסדים) באותה מידה.
 
כל מי שמחוייב בעליה לרגל ואין לו סיבה לשחרור ממנה, חייב לעלות-לרגל. עשו מעשים טובים בדרך הטובה ביותר והתרחקו מהרשע בסלידה.
זכרו שאף מעשה חסר-יושר שלכם לא יתקבל על ידי אלוהים. מעשה טוב הוא רק זה שיסודו בפחד מפני אלוהים. אף מעשה שבו יישאר יסוד זה שלם לא יאבד.
בלתי נמנע הוא שתנוסו בנסיונות שונים של כאב ואסון כשם שנוסו המאמינים לפניכם. לכן השארו זהירים תמיד פן תמעדו. הארץ אינה מסוגלת להזיק לכם כל עוד יש לכם קשרים חזקים עם השמים. אם אי פעם תיכשל, תיכשל במו ידיך ולא מידי אויביך. אם יאבד לך כבודך על פני הארץ, יעניק לך אלוהים כבוד-נצח בשמים. לכן אל תעזוב אותו.
 
חייב אתה לסבול כאב מידיהם ותהיה מנוע מלהגשים רבות משאיפותיך. אך אל יכבד-לבך; אלוהים רק בוחן אם אתה הולך איתן בדרכו או לא. אם חפץ אתה שאפילו מלאכים יהללו אותך בשמים אז סבול ברצון בדרכו של אללה והשאר שמח. שמע דיבור פוגע והשאר אסיר-תודה, למרות מפח-נפש אל תנתק את קשריך (עם אלוהים). אתם העם האחרון הנבחר ע"י אלוהים, לכן עשו את מעשי-האמונה בשלמות המעולה ביותר הקיימת.

(רוחאני קאזאין כרך 19 עמ' 17: קאשטי נוח עמ' 15)
 
אל תקריבו את האמת על מזבח ההדבקות-העקשת באי-צדק קבלו את האמת על אף שבאה אליכם מילד. באותו אופן אם תגלו שאויבכם צודק, נטשו מיד את טיעוניכם היבשים. היו איתנים בנאמנותכם לאמת והעידו בזכותה. זכרו כיצד מזהיר אתכם האל הנעלה:
 
{ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور }
 
שמשמעו, התרחקו מתועבת האלילים והתרחקו מאמירת דברי שקר שאינה חטא פחות משמעותי מעבודת-האלילים. כל דבר המסית אתכם ממטרתכם האמיתית, הוא אליל בדרככם. העידו בזכות האמת אף אם יהיה הדבר נגד אבותיכם, בניכם או חבריכם. אל תניחו לשנאה כלפי מישהו למנוע מכם לשפוט משפט-צדק.
 
אל תנהגו צרות-עין זה בזה, אל תגלו שנאה, אל תחושו קנאה ואל תהיו קרי-לבב. את לימודי הקוראן הקדוש ניתן לחלק לשתי קטגוריות עיקריות. האחת היא האמונה באלוהים, לאהוב אותו ולציית לו, ירום שמו. השניה היא להתנהג באדיבות ובדרכי נועם כלפי אחיכם ורעיכם.
 (רוחאני קאזאין כרך 3 עמ' 550 : איזאלה-א-אוהאם חלק 2 עמ' 450). 

השארו נאמנים לאמת והאחזו בה. הוא רואה את אשר בלבבותיכם.
 
היכול אדם לרמות אותו אי פעם?
 
האם תוכל הרמאות להיות לעזר כנגדו?
 (רוחאני קאזאין כרך 3 עמ' 549: איזאלה-א-אוהאם חלק 2 עמ' 449)
 
אם תחפצו לרצות  את אלוהים בשמים, התאחדו והיו לאחד כשני אחים לאותה אם. האציל יותר מביניכם הוא זה המרבה לסלוח לאחיו על חטאיו יותר מהאחרים, ודינו של העקשן שאינו סולח נחרץ הוא. אין לו דבר משותף עמי. חיו בפחד, פן יקלל אתכם אלוהים. הוא מקודש ושומר בקנאות על כבודם של אהוביו. הרשע אינו יכול להשיג את קרבתו, השחצן אינו יכול להשיג את קרבתו, כך גם האכזר ומפר-האמון.

כך גם זה שאינו מסוגל להקריב את הכל למען כבוד-שמו, כך גם הנכנעים לתענוגות העולם הזה כמו כלבים, נמלים ונשרים ואשר מוצאים רגיעה במותרות העולם הזה. כל עין – לא צנועה מרוחקת ממנו, לב לא טהור אינו יודע אותו. הנותרים בייסורים למענו יורחקו מאש-הגיהנום, הבוכה למענו יצחק בסוף, העוזב את העולם למענו יפגוש אותו. היה חברו של אללה בכל מאודך, בכל הכנות, בהשיגך את קרבתו במסירות הולכת וגדלה. הטב עם נתיניך, נשיך ואחיך מחוסרי-המזל כדי שייטיבו עמך בשמים. היה שלו באמת כדי שישתייך לך.
(רוחאני קאזאין כרך 19 עמ' 14-15: קאשטי-א-נוח עמ' 12-13)