על הנביא הקדוש (מדברי מייסד העדה)

" האור הזך שהוענק לאדם, כלומר למעולה שבהם, לא התחלקו בו המלאכים, לא הכוכבים, לא היה הוא בירח, לא בשמש או בימים ובנהרות, אי אפשר היה למצאו  באבני אודם או ברקת, לא באבני ספיר, או בפנינים: לא היה הוא בשום עצם ארצי או שמימי. שייך היה לאדם המושלם בלבד, נגלה בצורה המושלמת ביותר בשליח של אלוהנו ואדוננו, מוחמד, הנבחר, אדון כל הנביאים, מנהיגם של אלה החיים " (בטווח הראייתו של אללה).
 
" אור זה הוענק לאדם זה ודומיו, במידה רבה, על כל מי שבימיהם הספורים היו דומים לו... היופי הזך שייך היה בהתגלותו המעולה והמושלמת ביותר לאלוהנו ואדוננו, הנביא הבור, הכנה, שמעידים על האמת שלו, מוחמד, הנבחר, תשכון עליו השלווה. "
(רוחאני קאזאין כרך 5 עמ' 160-162: איינה-כמאלאתי-איסלאם עמ' 160)
 
"מתבונן אני תמיד בפליאה בנביא ערבי זה, ששמו מוחמד, אלפי ברכות ושלווה ישכנו עליו. כמה מרומם היה מעמדו! אין האדם מסוגל לתפוס את יסוד מעמדו, ואין ביכולתו של האדם לתפוס במלואו את עומקן וחריפותן של מעלותיו הרמות. אהה, לא ניתנה לו ההכרה הראויה על מעמדו הרם. שלמות זו שנעלמה מן העולם חזרה באלוף האמיץ הזה. הוא אהב את אלוהים אהבה עזה, כך שגם נפשו נבלעה באהדתו העמוקה למין האנושי. זו הסיבה שאלוהים, שהיה מודע למעלותיו הנסתרות של ליבו במלואן, רומם אותו מעל לכל הנביאים וכל אנשי העבר והעתיד, ומלא את משאלות לבו במשך ימי חייו."
(רוחאני קאזאין כרך 22 חקיקאתול-וואחי, עמ' 115-116)
 
" נביאנו הקדוש, ישכנו עליו שלוותו וברכותיו שלאללה, משלב בתוכו את שמותיהם של כל הנביאים, כי בו ממוזגות כל התכונות הנעלות שמוצאים אנו בנביאים האחרים. לכן, הוא משה כשם שהוא ישו, הוא אדם, הוא אברהם, הוא יוסף והוא גם יעקב. אלוהים מורה זאת בפסוק:
 
{  فبهداهم اقتده  }
{ כך תלך אתה בדרכם } (6:91)
 
הכוונה: הו נביא – אלוהים, מזג בתוככך את תורותיהם השונות של כל הנביאים! הדבר מראה על כך שמעלות כל הנביאים משולבות בנביא הקדוש, ברכות שלווה-השלווה של אללה עליו. למעשה השם מוחמד עצמו מצביע על כך כיוון שמשמעותו האחד שהוא המשובח ביותר! המשובח ביותר יכול להתפס רק אם מובטח שהטובות שבתכונות והמיוחדות שבמעלות של כל הנביאים משולבות בו." 
(רוחאני קאזאין כרך 5 עמ' 393: איינה-כאמאלאתי-איסלאם)
 
" גרמו לי להבין שמכל השליחים, האחד אשר הוראתו מלאת החכמה היא המושלמת והטהורה ביותר, האחד שמציג את הנעלות שבתכונות האנושות, הוא הנביא הקדוש, מוחמד, אדוננו, ברכותיו ושלוותו של אללה ישכנו עליו. "
(רוחאני קאזאין כרך 17: ארבעין מס' 1 עמ' 3)
 
" כשאנו בוחנים ההגינות והצדק של כל נביאי העבר, אנו מגלים שמוחמד, הנביא הקדוש של האיסלאם מתבלט כאמיץ ביותר ביניהם, האחד שהשתייכו לו כל מעלות החיים במלואן ושהיה החביב ביותר על אלוהים. "
(רוחאני קאזאין כרך 12, סיראג' אל מוניר עמ' 72)
 

" תופעה מוזרה ארעה במדבריות ערב, כאשר מאות-אלפי מתים קמו לתחיה בתוך כמה ימים, ואלה שהושחתו במשך הדורות קיבלו גוון על-טבעי. העוורים החלו לראות, ולשונות הטפשים החלו לדבר חכמה על טבעית. ארעה בעולם מהפכה כזו שלפני כן לא ראתה עין ולא שמעה אוזן אדם. המבין אתה מה זה היה? כל זה בא בזכות תפילות שהתפלל, במשך לילות אפלים, האחד שנאבד לגמרי בדרכי אלוהים שיצר המולה בעולם והעניק פלאים שנדמה כי הם בלתי אפשריים בידי אותו אדם בור וחסר אונים. הו אללה שלח ברכות ושלווה אליו ואל ההולכים בדרכו בהתאם לדאגתו וסבלו למען האומה האיסלמית. הו אלוהי, שפוך עליו את אור-חסדך לעד. "
(רוחאני קאזאין כרך 6, ברקאתיד-דוא עמ' 10)