על הקוראן (מדברי מייסד העדה)

" הקוראן הקדוש הוא תיבת-אוצר, אך מעטים הם המודעים לעובדה זו. "
(מלפוזאת כרך 2 עמ' 344)

 

" נפלא הוא הקוראן הקדוש יותר מכל הספרים האחרים. הוא אל-חכאם, בעל הפסיקה האחרונה; הוא מוהאימין, כלומר תמצית ההנחיה. נמצאת בו כל ראיה שאדם זקוק לה. ספר זה הוא שזרע את התבוסה בלב לבו של כוח האויב. ספר המכסה לעומק כל תחום ומכיל את חדשות העבר והעתיד להתרחש. הזיוף אינו יכול לתקוף אותו מלפנים או מאחור. הוא אור אלוהים הכל-יכול עצמו. "
(רוחאני קאזאין: כותבא-אילהמיא עמ' 59)
 
" יוודע נא לכל שהפלא הבולט ביותר בקוראן הקדוש הינו אותו ים חסר-גבולות של חוכמה עמוקה – עובדות מוצקות אלה, אפיקי הידע הקוראני שכה עשירים בפילוסופיה – שיכולים אנו להציגם לכל האומות ולדוברי כל השפות: בין אם יהיו הם הודים, פרסים, ארופאים או אמריקנים, בכל ארץ שישתייכו לה. נס הקוראן מסוגל לעשותם חסרי מגן, נטולי-דיבר ופרוקי-נשק. משמעויות הקוראן הקדוש ופרשות כאשר נוצר הצורך בהתאם לשינויי הזמנים ועומדים על המשמר כחיילים חמושים היטב כנגד לשונות-הרע וההשמצות המכוונות נגדו בכל תקופה. אילו היה הקוראן מוגבל בהרחבתו בנוגע להכלת העובות המוצקות והמציאויות עד לפרטי פרטיהן. אי אפשר היה לראות בו את הפלא המושלם. "
(רוחאני קאזאין כרך 3: איזאלה-א-אוהאם חלק 1 עמ' 305)
 
"הקוראן הקדוש הינו פלא שלא היה ולא יהיה כדוגמתו. ברכותיו ומתנותיו תתקיימנה לנצח. בכל התקופות נשאר הוא גלוי וקורן כפי שהיה בתקופת נביאו הקדוש של האיסלאם תשכון עליו שלוותו של אללה. כמו כן יש לזכור שדברי האדם הם כעוצמת החלטיותו, ביחס ישיר, לכשרונו ונחישות-החלטתו. ככל שכשרונו, נחישותו ומניעיו יהיו חזקים יותר, כן תצטיין איכות-דבריו. כך גם לגבי התגלות האלוהים. ככל שכשרונו של החוזה בהתגלות השכינה מרומם יותר, כן נשגבת יותר איכות דבר-האלוהים. בהתאמה לעוצמת ההחלטה, הכשרון ונחישות הדעת, היתה ההתגלות שהוענקה לו בעוצמה הגדולה ביותר, מבחינה זו לא יוכל עוד להוולד שני לו."
(מלפוזאת כרך 3, עמ' 57)
 
"אנו דוברים אמת ואיננו מסוגלים לחדול מכך: אם לא היה עולה הנביא הקדוש, ישכנו עליו שלוותו וברכותיו של אללה, ואם לא היה נחשף הקוראן הקדוש, שבסגולותיו האדירות חזו זקנינו ומנהיגינו הרוחניים בעבר ועדיין חוזים אנו בהן כיום, היה קשה לנו מאוד לזהות, בכוח הנימוקים המקראיים בלבד, את משה וישו ונביאים מוקדמים אחרים כשייכים לאותו קיבוץ אדוק וישר של אנשים אשר אלוהים, בנדיבותו, בחר למנותם לנביאים. מוכרחים אנו להכיר בחסדו הרוחני של הקוראן הקדוש המגלה את אורו בכל דור, ומשכנע אותנו בעזרת אור מושלם זה בצדקת הנביאים המוקדמים. חסד זה אינו מוצג לנו בלבד, הוא מוצג גם לכל הנביאים אשר הופיעו מתקופת אדם עד תקופת ישו (תשכון עליהם השלווה) קודם להתגלות הקוראן הקדוש."

(רוחאני קאזאין כרך 1 הערת-שוליים עמ' 290: בראהין-א-אחמדיה)
 
"אשמת העוורים עצמם היא, כיוון שהאור ההוא כה מזהיר עד שהוא זורח בעוצמתן של מאה שמשות. אבוי לחיים כאלה על הארץ, שהייתה להם גישה לאור הזה אך ליבותיהם היו עוורים. "
(רוחאני קאזאין כרך 1 : בראהין-א-אחמדיה חלק 3 עמ' 274-275 הערה להערות שוליים 2)
 
"מכל ספרי ההתגלות שמוצאים או כיום, רק הקרואן הקדוש, הטוען שנשלח מאלוהים, מבוסס על כוחם של טיעונים שאי אפשר להפריכם. העיקרון שהוא ביטא בנוגע לגאולה תואם בדיוק לתכתיבי האמת והטבע האנושי. הרעיונות שהוא מעלה הם כה מושלמים ומבוססים שהם נתמכים לחלוטין בראיות חזקות ומוכחות. מצוות –"אל תעשה" שלו מבוססות על האמת בלבד. תורתו משוחררת לחלוטין מן הזיוף שבעבודת האלילים, מחידוש ויצירה של עבודה זרה . זהו ספר בעל להיטות יוצאת מן הכלל לגלות את יחודיותו וגדולתו של אלוהים ולהבליט את שלמות תכונותיו של אלוהים האחד והיחיד. זהו ספר המלא עד גדותיו באיכות יוצאת דופן, תורת יחודיותו של אלוהים אינה מותירה מקום לשום ליקוי, או פגם או מגבלה או הטלת כל מום אחר באופיו של היוצר הקדוש.

 

אין הוא חפץ לכפות בכוח כל רעיון שהוא. להיפך, הוא מקדים כל דבר שהוא מסביר בטעונים והגיון המבטאים את האמת שלו. הוא מוכיח את יעדיו וכוונותיו בטיעונים כבדי-משקל ובראיות חזקות. אחרי הצגת טיעונים ברורים לכל רעיון שהוא מביע, הוא מוביל את האדם לאמונה מוצקה והבנה מוחלטת של מציאות. בעזרת הבעה ברורה הוא מסלק את כל הפגמים. הטומאות והחריגויות הפושטות באמונות האדם, בהרגליו, בדבריו ובמעשיו. כמו כן הוא מורה את כל הגינונים הנחוצים לפיתוח ערכים אנושיים באדם. הוא עומד בפני האתגר של כל שחיתות בכוח שווה לכוחה של השחיתות עצמה השוררת בעולם כיום. תורתו ישירה, חזקה ומאוזנת היטב כאילו הייתה השתקפות הטבע עצמו והעתק של חוק הטבע. הוא כשמש המאירה את העין הפנימית ומיטיבה את כושר התפיסה של הלב. "
(רוחאני קאזאין כרך 1 : בראהין-א-אחמדיה עמ' 81-82)