הקוראן הקדוש (מדברי הנביא מוחמד)

1. מפי עות'מאן בן עפאן (ר), שאמר:
"אמר שליח-אללה (צ):
הטוב שבכם הוא זה שלומד את הקוראן ומלמדו לאחרים".
(מתוך אל-בוח'ארי)

 

2. מפי אבו-עבאס (ר), שאמר: שליח-אללה (צ), אמר:
"מי שאין בו דבר מהקוראן – נמשל לבית חרב".
(מתוך תרמד'י)

 

3. מפי זיד בן-ארקם, שאמר:
"שליח-אללה (צ), שעמד בזמנו בקהלנו ונשא נאום; הוא שיבח את אללה והילל אותו, הטיף ודרש; אחר, אמר: 'הוי אנשים! הנני בן-תמותה ויכול שיבוא אלי יום אחד שליח מאת ריבוני – אז אעזב את העולם-הזה; הנני מותיר בקירבכם שני אוצרות.
הראשון שבהם – "הוא ספרו של אללה ובו דרך – הישר והאור; החזיקו בספר זה ודיבקו בו"; הוא המריץ את האנשים לדבוק בקוראן ולאמצו אל ליבותיהם. אחר אמר: "האוצר השני – הוא בני משפחתי. הנני מתריע בפניכם ביחסכם אליהם וחוזר ושונה זאת, חוזר ושונה....".
(מתוך מוסלם)