מלאכים (מדברי מייסד העדה)

מלימוד מעמיק יותר של הקוראן הקדוש לומדים שלא רק השכלתו ולחינוכו של האדם אלא גם להתקדמות, הגלויה הנסתרת, בהתפתחותו של היקום כולו, דרושים מתווכים בין אלוהים ליצירתו. בקוראן הקדוש הנחיות ברורות המובילות את  האדם להאמין שליצורים הקדושים הידועים בתור מלאכים קשרים מיוחדים עם גורמי שמים שונים. אחדים מהם שולטים בעזרת כישוריהם המיוחדים בתופעת תנועת  הרוחות, ואחרים גורמים לגשם לרדת. כמו כן יש הממונים לגרום להשפעות קוסמיות אחרות לפעול על הארץ.
(רוחאני קאזאין כרך3 עמ'70: טאווזיח-אל-מראם עמ'22)
 
יש לזכור שלפי האיסלאם, לא מיוחסים למלאכים כישורים נעלים בדרגה מכישורי בני האדם. לגביהם הבטחת תפקיד של מתווכים בעולם הגושמי הרוחני בפני עצמה אינה מורה על עליונותם. לפי הקוראן הקדוש הם ממונים לתפקידים אלה כמשרתים.
(רוחאני קאזאין כרך3 עמ'74: טאווזיח-אל-מראם עמ'26)
  
אדם יכול לתהות בקשר לכוונה שמאחורי הורדת המלאכים. לכן נסביר שעל פי דרכיו האופיניות של אלוהים, כאשר נשלח שליח או נביא או מוחדית' למטה מן השמים כדי להקשיב את האנושות למוטב ישלחו עמו תמיד מלאכים להפיץ את גרעין ההנחייה בלבבות קולטים, הם גורמים להם ליטות אל עבר הטוב. כך ימשיכו לרדת עד אשר מתפזרת חשיכה הבורות והכפירה על ידי הזריחה של יום חדש של אמונה ויושר. הקוראן הקדוש מדבר על כל בפסוקים:
 
"שם ירדו מלאכים ורוח הקודש ברשות אדונם, עם פקודת אדונם הנוגעות לכל עניין. הכל שלו, עד עלות השחר" (97:5-6)
 
הורדת המלאכם ורוח הקודש מתרחשת כשאדם בעל מעלות יוצאות דופן, לשבוש בגלימת שליטתו של אלוהים, מבורך בדבר אלוהים, יורד אל הארץ. רוח הקודש מופקדת במיוחד בידיו.
(רוחאני קאזאין כרך 3 הערת-שוליים עמ' 12 : פאתחי-א-איסלאם עמ' 12 הערת-שוליים)